Main Page

Z Atlas konspirací
Přejít na:navigace, hledání
"The Democrats don't matter. The real opposition is the media. And the way to deal with them is to flood the zone with shit." (Steve Bannon)

Atlas konspirací je především webová databáze konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací z online světa. Aktuálně jich projekt eviduje přes 270 a kontinuálně zpracovává další. Wiki také obsahuje přehled antisystémových webů (a jejich podmonožiny konspiračních webů) a základní informace o nich.

Databáze nabízí nejen jejich přehled, ale také základní zařazení do větších vyprávění (tzv. narativů). Zahrnuje i přehled hlavních českých anti-systémových a ryze konspiračních webů a analýzu podílů jednotlivých narativů na informacích, které přinášejí. Součástí korpusu jsou také dezinformace, populistická rámování a konspirace z řetězových e-mailů šířených v České republice a dezinformace zachycené bruselskou skupinou EU vs Disinfo.

Projekt vzniká na pracovišti Studia nových médií (SNM), které je součástí Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studia nových médií je navazujícím magisterským programem, který se pohybuje na pomezí mezi humanitními a vědecky i technicky zaměřenými programy, jedná se o interdisciplinární a rozmanitý obor. Věnuje se jak teorii týkající se vlivu nových technologií na společnost, tak možnostem jejich aplikace. Tomu odpovídá i složení studujících – jsou mezi nimi absolventky a absolventi bakalářských oborů knihovnictví, žurnalistiky, estetiky, marketingové komunikace nebo informačních technologií.

Pětičlený tým vedla Lenka Krsová a Josef Šlerka. Celý projekt vznikl díky finační podpoře Nadace OSF.

Kontakt na autory je: [email protected]

Návrhy chybějících konspirací posílejte na: [email protected]

Naposledy přidané články

Hlavní kategorie

Antisystémové weby v Atlasu konspirací

Příklady zemí a uskupení, kterých se konspirace týkají

Čekatelé na zařazení

Biologické zbraně


DARPA vyrábí geneticky upravené supervojáky

MediaWiki has been installed.

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Getting started