Pseudovědecký rasismus

Z Atlas konspirací
Verze z 22. 9. 2019, 09:39, kterou vytvořil User (diskuse | příspěvky) (1 revision imported)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na:navigace, hledání

Pod tímto pojmem se skrývá používání vědeckých metod pro ospravedlnění rasismu nebo víry v rasovou nadřazenost konkrétní rasy.

Zpravidla tento přístup najdeme jako obvyklou součást obhajoby při zastávání jiných konspiračních teoriích, zpravidla těch, které se týkají snahy o zničení tzv. bílé rasy například skrze muslimskou (skandinávské země a EU) či jinou migraci (USA a přistěhovalci z Mexika).

Původ: 19. a 20. století