TOP News

Z Atlas konspirací
Verze z 20. 10. 2020, 05:09, kterou vytvořil User (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Základní informace o webu == Na doméně www.tydenikobcanskepravo.cz běží web stejnojméného spolku Týdeník Občanské Právo (IČO: 01324829).…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na:navigace, hledání

Základní informace o webu

Na doméně www.tydenikobcanskepravo.cz běží web stejnojméného spolku Týdeník Občanské Právo (IČO: 01324829). Server přináší jak vlastní články, tak přebrané texty z jiných českých konspiračních webů, tak překlady z cizojazyčných. O server se stará Milan Rokytka.

Příklady zaregistrovaných konspirací na serveru

Typicky šířené narativy